backgroundImage

Reklamace a odstoupení

Záruční podmínky a postup při uplatnění reklamace

 1. Prodejce poskytuje na veškeré zboží zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží získává kupující novou záruční lhůtu v délce 24 měsíců.

 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, způsobené běžným užíváním či při špatném zacházení s výrobky.

 3. Reklamační protokol si můžete stáhnout zde:
  formát .doc (Microsoft Word)
  formát .pdf (Adobe Reader)

 4. Zboží k reklamaci zasílejte na adresu: V&P Trade service s.r.o., Galandova 1236/9, Řepy, 163 00 Praha 6 (bez dobírky)

 5. V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle: +420 603 540 363 (v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hod)
  nebo elektronicky na: info@sexshop-diskont.cz

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a 14-ti denní záruka vrácení peněz

 1. Kupující má právo dle Občanského zákoníku §53, odst. 7 odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14dní od převzetí zboží. Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (přes internet, telefonní přístroj či fax). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Vykazuje-li zaslané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.

 2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva o vrácení zboží, musí odstoupení od smlouvy doručit písemně nejpozději do 14tého dne od převzetí zboží. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, která bude snížena o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením tohoto zboží. Kupujícímu bude částka vrácena nejpozději do 30 dnů od odstoupení smlouvy na jeho účet.

 3. Kupující nemůže uplatnit toto právo v případě, že obal tzn."pečeť kvality" (rozbalil originální obal) porušil či jinak poškodil. Záruka vrácení peněz, se nevztahuje na CD a DVD nosiče, videokazety a časopisy.

 4. Kupující dále nemůže uplatnit toto právo v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité/vyzkoušené zboží erotického a hygienického charakteru (např. nafukovací panny, vibrátory, krémy, oleje), kdy dochází k nemožnosti jeho použití jiným kupujícím s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

 5. Protokol pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde:
  formát .doc (Microsoft Word)
  formát .pdf (Adobe Reader)

 6. Protokol můžete zaslat elektronicky na mail: info@sexshop-diskont.cz 

 7. V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle: +420 603 540 363 (v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hod)
  nebo elektronicky na: info@sexshop-diskont.cz

X